Så upptäcker du en vattenläcka

I vissa fall kan en vattenläcka vara väldigt enkel att upptäcka och därmed åtgärda snabbt. Men det kan också vara svårt att upptäcka en vattenläcka om rören är dolda. Vattenläckor kan uppstå både på det allmänna vattennätet men även inne i huset. Därför kan det vara svårt att veta hur du upptäcker ett vattenläckage. I följande text kan du läsa mer om saker du bör vara uppmärksam på eftersom det kan indikera att det läcker vatten.

Kolla upp driftstörningar

Om det har skett en vattenläcka på det allmänna VA-nätet ska det tydligt kommuniceras att det är en Vattenskada. Oftast brukar det meddelas på ledningsnätets hemsida. Ifall du är osäker på vilket VA-nät som gäller i ditt område kan du med enkelhet kolla upp det. När du har hittat rätt VA-nät kan du se aktuella driftstörningar och få löpande uppdateringar kring vad som har skett och vilka åtgärder som satts in.

Missfärgningar

Om du upptäcker att husets golv, tak eller väggar får en annan färg kan det vara till följd av en vattenläcka. Var uppmärksam på färgförändringar och kolla upp vad orsaken kan vara i tid för att du ska ha möjlighet att åtgärda problemen så snart som det är möjligt.

Fuktskador

Förutom att ett vattenläckage kan bidra till missfärgningar så är också fuktskador ett klart tecken på att vatten har läckt. Om du upptäcker ett droppande tak eller att en vägg har blivit missfärgad och att fläcken är fuktig ska du undersöka var läckan kommer ifrån. Om du vet var det läcker ska du stänga av kranen eller ventilen och tillkalla hjälp.

Lyssna efter vattenläckor

Ifall du misstänker en vattenläcka någonstans i huset ska du börja med att stänga av alla kranar. Därefter ska du uppsöka vattenmätaren. Ställ dig intill vattenmätaren och lyssna. Om du hör ett susande ljud från vattenmätaren eller att dess hjul fortsätter att rotera kan det indikera på att det finns en vattenläcka i huset. Nästa steg är att stänga av ventilerna och lyssna igen. Om det susande ljudet inte har upphört vid det laget men dess hjul har stannat kan det innebära att läckan finns utomhus. Men om susandet däremot har upphört kan det betyda att vattenläckaget har skett inomhus. Oavsett vad så är det viktigt att du kontaktar professionell hjälp så att de kan hitta källan till läckaget och åtgärda problemet.

Dåligt vattentryck

Om du upptäcker att vattentrycket plötsligt är betydligt svagare än det varit innan kan det vara en indikation på att något rör läcker och därmed är vattentrycket svagare än vanligt. Kolla upp vattenförbrukningen och se om det skett några dramatiska minskningar eller ökningar.