Skillnaderna mellan att vara sambon och gifta

Det blir allt vanligare att vara sambon under en lång tid i sina liv, istället för att vara gifta. Med sambor avses två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

En av de absolut viktigaste sakerna kring samboförhållande är att sambon ärver inte av varandra. Till exempel om ena sambon går bort, har den andra sambon inte rätten till att ärva om det inte står något annat i den avlidens testamente. Sambon har dessutom inte underhållningsskyldighet, det vill säga sambon behöver inte stödja och underhålla varandra som man måste göra inom äktenskap. Något som både sambon och gifta får göra är att adoptera barn tillsammans på bådas namn. Det skedde en förändring kring detta år 2018 som gjorde så att sambon får adoptera barn ihop.

Sambolagen träder i kraft då samboförhållandet upphör med att till exempel man flyttar isär eller att någon går bort. Sambolagen gäller bara de som antingen inte är gifta eller är registrerade partners (två personer från samma kön som är gifta). Sambolagen gäller endast för sambornas gemensamma bostad, möbler, saker och annat. Eftersom sambor inte har underhållsskyldighet eller rätt till att ärva, gäller inte sambolagen för bankkonto, aktier, båtar, bilar, sommarstugor eller andra fastigheter.

Samborna kan sinsemellan ingå ett avtal om att en viss egendom kan ingå i en bodelning. En bodelning är delning mellan makarnas egendom som skall ske och gå i bruk vid äktenskapets upplösning eller om den ena partnern dör. Inom sambolagen ingår bodelningen det som samborna förvärvat för deras gemensamma användningar. Om man inte vill dela lika på den gemensamma bostaden som samborna har inskaffat tillsammans eller bohag (möbler, saker och så vidare) som har inskaffats till den gemensamma bostaden kräver det att man ingår eller har ett samboavtal. Det är möjligt att skriva ett samboavtal vid själva separationen.

Om sambor får barn tillsammans och samboskapet upphör måste de ansöka om gemensam vård för barnet samt fadern måste erkänna faderskap för barnet, eftersom modern får automatisk vårdnad över barnet.

I samboegendomen ingår inte om den ena sambon har fått egendom i gåva av någon, ärvt av någon, ingått testamente om sak.

Äktenskap har däremot helt andra förutsättningar kring detta. De som lever i ett äktenskap har skyldighet att stödja och underhålla varandra samt har rätt till att ärva saker och ting av varandra.

Sambolagen stiftades år 1987 med tanke på att skydda den ekonomiskt svagare individen av två sambon som väljer att separera från varandra. Sambolagen är tillämplig för alla samboförhållanden som innebär att paret bor tillsammans i en gemensam bostad.